Estetické a bezpečné miesto pre hru a šport
Utorok, 29 Marec 2011 07:00
Obec Holumnica bola úspešná pri uchádzaní sa o poskytnutie grantu v programe Voľnočasové aktivity 2011.
Poslaním programu je podporiť miestne komunity pri budovaní a rekonštrukcii voľnočasových priestranstiev a oddychových zón pre deti a mládež.


Zámerom programu je motivovať aktívne skupiny v miestnych komunitách a iniciovať vznik partnerstiev. Obec Holumnica ako jedna z úspešných žiadateľov podala projekt pod názvom Estetické a bezpečné miesto pre hru a šport a vďaka podpore Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou bude môcť realizovať svoj zámer.
Výstupmi projektu bude vytvorenie novej športovej plochy pre rôzne loptové hry, rekonštrukcia doterajších komponentov pôvodného detského ihriska ako kolotoč, preliezky a vytvorenie novej zóny vytvorenej z rôznych hojdačiek, šmýkaliek a lezeckých zostáv.
V projekte sme nezabudli ani na vytvorenie relaxačnej zóny, ktorú bude tvoriť oddychová časť s lavičkami a okrasnými drevinami. Ruku k dielu priloží naozaj každý. Vytvorili sme partnerstvá spomedzi podnikateľov obce, zapojili sme rodičov detí a žiakov tunajšej základnej školy s materskou školou, svojou prácou pomôžu aj nezamestnaní našej obce.
Projekt chápeme ako veľkú výzvu, kde budeme môcť preukázať dobrú vôľu a chuť všetkých zainteresovaných podieľať sa na vytvorení priestoru pre hru, šport a relaxáciu našich detí a mládeže.
 
Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.