Informácia o voľnom pracovnom mieste
Streda, 01 August 2018 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Estetické a bezpečné miesto pre hru a šport
Utorok, 29 Marec 2011 07:00
Obec Holumnica bola úspešná pri uchádzaní sa o poskytnutie grantu v programe Voľnočasové aktivity 2011.
Poslaním programu je podporiť miestne komunity pri budovaní a rekonštrukcii voľnočasových priestranstiev a oddychových zón pre deti a mládež.

Čítať celý článok...
 
Koordinátori
Utorok, 23 Jún 2009 11:05
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Správa činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1. polrok šk. roka 2017/2018
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2017/2018
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2017/2018
Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok: 2017/2018
Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov na školský rok 2017/2018
Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2017/2018
ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Program prevencie obezity
Správa činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1. polrok šk. roka 2015/2016
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2015/2016
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2015/2016
Plán činností ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY - Školský rok : 2015/2016
Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2015/2016
Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2015/2016
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Správa činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 2. polrok šk. roka 2014/2015
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 2. polrok školského roka 2014/2015
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2014/2015
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 2. polrok školského roka 2014/2015
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2014/2015
Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2014/2015
Správa o činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2014/2015
Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za II. polrok školského roka 2013/2014

Správa o činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
za II. polrok školského roka 2013/2014


Správa o činnosti koordinátora ENV za II. polrok školského roka 2013/2014

Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2013/2014

Správa o činnosti koordinátora ENV za I. polrok školského roka 2013/2014

Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2013/2014


Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2013/2014

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za I. polrok školského roka 2013/2014

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2012/2013

Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2011/2012


Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2012/2013

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Správa o činnosti koordinátora ENV

Správa o činnosti koordinátora prevencie

ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Správa o činnosti koordinátora prevencie

Správa o činnosti koordinátora ENV

Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2011/2012

Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2011/2012


Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2011/2012

Program aktivít zameraných na prevenciu šikanovania, agresivity žiakov a na boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Školský rok 2010/2011
Správa o činnosti koordinátora ENV za 2. polrok

Správa o činnosti koordinátora prevencie za 2. polrok


Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 2 polrok

Plán koordinátora environmentálnej výchovy

Plán činnosti koordinátora protidrogovej preven-cie a iných sociálno-patologických javov

Správa o činnosti koordinátora ENV za 1. polrok


Správa o činnosti koordinátora prevencie za 1. polrok


Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1 polrok
Čítať celý článok...
 
Copyright © 2018 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.