Oznam
OZNAM Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V uvedenom období ostávajú deti MŠ a žiaci ZŠ doma. Vyučovanie bude prebiehať individuálnou domácou prípravou a samoštúdiom žiakov. Vyučujúci jednotlivých predmetov zadajú úlohy pre domácu prípravu žiakov.

Riadne vyučovanie by malo pokračovať od 30.03.2020.

Pokiaľ dôjde k zmene budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a webstránky školy.
 

 

Copyright © 2020 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie