5. - 9. ročník
: Študijný materiál pre žiakov :
5.ročník
ANGLICKÝ_JAZYK_5.ROČNÍK.pdf
BIOLÓGIA__5.ROČNÍK.pdf
DEJEPIS_5.ROČNÍK.pdf
GEOGRAFIA_5.ROČNÍK.pdf
MATEMATIKA_5.ROČNÍK.pdf
SLOVENSKÝ_JAZYK_A_LITERATÚRA_5.ROČNÍK.pdf
TECHNIKA_5.ROČNÍK.pdf
6.ročník
ANGLICKÝ_JAZYK_6.ROČNÍK.pdf
ANGLICKÝ_JAZYK_6.ROČNÍK_Nepravidelné_slovesá.pdf
BIOLÓGIA__6.ROČNÍK.pdf
DEJEPIS_6.ROČNíK.pdf
FYZIKA_6.ROČNÍK.pdf
GEOGRAFIA_6.ROČNÍK.pdf
LITERATÚRA_6.ROČNÍK.pdf
MATEMATIKA_6.ROČNÍK.pdf
OBČIANSKA_NÁUKA_6.ROČNÍK
SLOVENSKÝ_JAZYK_6.ROČNÍK.pdf
TECHNIKA_6.ROČNÍK.pdf
VÝTVARNA_VÝCHOVA_6.ROČNÍK
7.ročník
ANGLICKÝ_JAZYK_7.ROČNÍK.pdf
BIOLÓGIA_7.ROČNÍK.pdf
DEJEPIS_7.ROČNÍK.pdf
FYZIKA_7.ROČNÍK.pdf
GEOGRAFIA_7.ROČNÍK.pdf
CHÉMIA_7.ROČNÍK.pdf
LITERATÚRA_7.ROČNÍK.pdf
MATEMATIKA_7.ROČNÍK.pdf
NEMECKÝ_JAZYK_7.ROČNÍK.pdf
OBČIANSKA_NÁUKA_7.ROČNÍK.pdf
RUSKÝ_JAZYK_7.ROČNÍK.pdf
SLOVENSKÝ_JAZYK_7.ROČNÍK.pdf
TECHNIKA_7.ROČNÍK.pdf
VÝTVARNA_VÝCHOVA_7.ROČNÍK.pdf
8.ročník
ANGLICKÝ_JAZYK_8.ROČNÍK.pdf
BIOLÓGIA_8.ROČNÍK.pdf
DEJEPIS_8.ROČNÍK.pdf
FYZIKA_8.ROČNÍK.pdf
GEOGRAFIA_8.ROČNÍK.pdf
CHÉMIA_8.ROČNÍK.pdf
MATEMATIKA_8.ROČNÍK.pdf
NEMECKÝ_JAZYK_8.ROČNÍK.pdf
OBČIANSKA_NÁUKA_8.ROČNíK.pdf
RUSKÝ_JAZYK_8.ROČNÍK.pdf
SLOVENSKÝ_JAZYK_A_LITERATÚRA_8.ROČNÍK.pdf
TECHNIKA_8.ROČNÍK.pdf
VÝTVARNA_VÝCHOVA_8.ROČNÍK.pdf
9.ročník
ANGLICKÝ_JAZYK_9.ROČNÍK.pdf
BIOLÓGIA_9.ROČNÍK.pdf
DEJEPIS_9.ROČNÍK.pdf
FYZIKA_9.ROČNÍK.pdf
GEOGRAFIA_9.ROČNÍK.pdf
CHÉMIA_9.ROČNÍK.pdf
MATEMATIKA_9.ROČNÍK.pdf
NEMECKÝ_JAZYK_9.ROČNÍK.pdf
OBČIANSKA_NÁUKA_9.ROČNIK.pdf
RUSKÝ_JAZYK_9.ROČNÍK.pdf
SLOVENSKÝ_JAZYK_A_LITERATÚRA_9.ROČNÍK.pdf
TECHNIKA_9.ROČNÍK.pdf
VÝTVARNA_VÝCHOVA_9.ROČNÍK.pdf
 

 

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie