OZNAM
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2020/2021
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR v termíne od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 a to papierovou formou.
Zákonným zástupcom detí, ktoré z hľadiska fyzického veku spĺňajú podmienku účasti na zápise (narodené od 01.09.2013 do 31.08.2014) a deťom, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky budú od 20. apríla 2020 na adresu trvalého pobytu doručené formuláre pre zápis a to:
- žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka

Zároveň v obálke s formulármi bude informácia o spôsobe doručenia vypísaných formulárov do základnej školy.

 

 

Copyright © 2020 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie