Koordinátori
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok: 2018/2019
Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov na školský rok 2018/2019
Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2018/2019
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Správa činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1. polrok šk. roka 2017/2018
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2017/2018
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2017/2018
Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok: 2017/2018
Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov na školský rok 2017/2018
Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2017/2018
ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Program prevencie obezity
Správa činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1. polrok šk. roka 2015/2016
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2015/2016
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2015/2016
Plán činností ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY - Školský rok : 2015/2016
Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2015/2016
Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2015/2016
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Správa činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 2. polrok šk. roka 2014/2015
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 2. polrok školského roka 2014/2015
Správa činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2014/2015
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 2. polrok školského roka 2014/2015
Správa o realizácii environmentálnej výchovy za 1. polrok školského roka 2014/2015
Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2014/2015
Správa o činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2014/2015
Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za II. polrok školského roka 2013/2014

Správa o činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
za II. polrok školského roka 2013/2014


Správa o činnosti koordinátora ENV za II. polrok školského roka 2013/2014

Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2013/2014

Správa o činnosti koordinátora ENV za I. polrok školského roka 2013/2014

Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2013/2014


Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2013/2014

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za I. polrok školského roka 2013/2014

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2012/2013

Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2011/2012


Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2012/2013

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Správa o činnosti koordinátora ENV

Správa o činnosti koordinátora prevencie

ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Správa o činnosti koordinátora prevencie

Správa o činnosti koordinátora ENV

Plán činností environmentálnej výchovy - Školský rok : 2011/2012

Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov
na školský rok 2011/2012


Plán činnosti - VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU - Školský rok: 2011/2012

Program aktivít zameraných na prevenciu šikanovania, agresivity žiakov a na boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Školský rok 2010/2011
Správa o činnosti koordinátora ENV za 2. polrok

Správa o činnosti koordinátora prevencie za 2. polrok


Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 2 polrok

Plán koordinátora environmentálnej výchovy

Plán činnosti koordinátora protidrogovej preven-cie a iných sociálno-patologických javov

Správa o činnosti koordinátora ENV za 1. polrok


Správa o činnosti koordinátora prevencie za 1. polrok


Správa o činnosti koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu za 1 polrok
Školský rok 2009/2010
Plán činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov na školský rok 2009/2010

Plán práce koordinátora Environmentálnej výchovy

Plán činnosti VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

Správa o činnosti koordinátora protidrogovej prevencie a iných patologických javov za 1. polrok školského roka 2009/2010

Správa koordinátora VMR za 1. polrok 2009/2010

Správa o činnosti koordinátora ENV za I. polrok školského roka 2009/2010

 

 

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie