Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Pondelok, 03 Október 2022 00:00

Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica Adresa: Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121, 059 94 Holumnica

Kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Pracovná pozícia: asistent učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením

Miesto výkonu: ZŠ s MŠ Holumnica Termín nástupu: 19.10.2022

Pracovný pomer: 70% úväzok / doba určitá – zastupovanie počas MD

pdf

 
Oznam
Streda, 04 Máj 2022 05:23

 
Voľné pracovné miesto - vyhlásenie
Utorok, 15 Február 2022 22:22
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Holumnica, prijme do pracovného pomeru
  • účtovníka/účtovníčku
  • rozsah úväzku: 100 %
Voľné pracovné miesto - vyhlásenie stiahnite v PDF
 
Oznámenie
Štvrtok, 07 Január 2021 22:53
Oznámenie o postupe návratu detí do škôl
Celý oznam
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Streda, 02 December 2020 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Voľné pracovné miesto: rodičovský asistent v materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Oznam
Pondelok, 02 November 2020 11:52
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Holumnica oznamuje,
že v dňoch 03.11.2020 – 05.11.2020
bude žiakom prvého stupňa ZŠ (I. – IV. ročník) udelené riaditeľské voľno.
Ďalej oznamujeme, že podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu:
https://www.minedu.sk/data/att/17698.pdf
budú v dňoch:
30. októbra 2020 piatok
02. novembra 2020 pondelok
06. novembra 2020 piatok
09. novembra 2020 pondelok
jesenné prázdniny pre všetkých žiakov základnej školy (tzn. pre I. aj pre II. stupeň).
Od 10. novembra 2020 (utorok):
- žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania,
- žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
 
OZNAM
Piatok, 29 Máj 2020 04:01
Základná škola s materskou školou Holumnica,
oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy výskumu a športu SR číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 o obnovení školského vyučovania a na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Holumnica, ktorou je Obec Holumnica, bude výchova a vzdelávanie od 01.06.2020 pre MŠ a 1. – 5. ročník ZŠ pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.

Školské vyučovanie sa pre MŠ a dané ročníky začína 01.06.2020 so začiatkom o 7.45 hod. Ostatné postupné ročníky 6. – 9. ročník ZŠ pokračujú v doterajšej dištančnej forme vzdelávania.
 
Zápis
Utorok, 28 Apríl 2020 21:00

 
OZNAM
Utorok, 14 Apríl 2020 19:36
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2020/2021
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR v termíne od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 a to papierovou formou.
Zákonným zástupcom detí, ktoré z hľadiska fyzického veku spĺňajú podmienku účasti na zápise (narodené od 01.09.2013 do 31.08.2014) a deťom, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky budú od 20. apríla 2020 na adresu trvalého pobytu doručené formuláre pre zápis a to:
- žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka

Zároveň v obálke s formulármi bude informácia o spôsobe doručenia vypísaných formulárov do základnej školy.

 
Študijný materiál pre žiakov
Nedeľa, 29 Marec 2020 09:22
Na stránke sme zverejnili "Študijný materiál pre žiakov"
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník
 
ROZHODNUTIE
Nedeľa, 29 Marec 2020 08:11
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto....

CELÉ ROZHODNUTIE (PDF)
 
Oznam
Štvrtok, 12 Marec 2020 22:08
OZNAM Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V uvedenom období ostávajú deti MŠ a žiaci ZŠ doma. Vyučovanie bude prebiehať individuálnou domácou prípravou a samoštúdiom žiakov. Vyučujúci jednotlivých predmetov zadajú úlohy pre domácu prípravu žiakov.

Riadne vyučovanie by malo pokračovať od 30.03.2020.

Pokiaľ dôjde k zmene budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a webstránky školy.
 
OZNAM
Streda, 20 November 2019 00:00
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Holumnica
oznamuje, že dňa 22.11.2019 (piatok)
bude žiakom základnej školy
v zmysle
§ 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.
udelené riaditeľské voľno.
z prevádzkových dôvodov.
V uvedený deň bude prerušená prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

Vyučovanie a prevádzka pokračuje riadne
od 25.11.2019.
PaedDr. Beáta Oravcová
riaditeľka ZŠ s MŠ
 
Otvorenie školského roka 2019/2020
Utorok, 27 August 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
oznamuje,

že slávnostné otvorenie
školského roka 2019/2020
sa uskutoční
dňa 02.septembra 2019
so začiatkom o 10.00 hod
pred budovou základnej školy.
Súčasťou slávnostného otvorenia je slávnostná svätá omša,
ktorá začína o 9.00 hod
v tunajšom rímskokatolíckom kostole.
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Štvrtok, 11 Júl 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
"Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie"
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Deň matiek
Utorok, 07 Máj 2019 00:00


 
Zápis do MŠ 2019/2020
Pondelok, 29 Apríl 2019 04:51


 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Štvrtok, 04 Apríl 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
"Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie"
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Zápis do 1. ročníka
Utorok, 26 Marec 2019 05:51
Základná škola s MŠ, Holumnica 121
pozýva
všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční
11. apríla 2019 o 9,00 hod.
v základnej škole
Pre viac info kliknite tu!
Pre viac info kliknite tu!


 

 

Copyright © 2023 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie