OZNAM
Piatok, 29 Máj 2020 04:01
Základná škola s materskou školou Holumnica,
oznamuje, že na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy výskumu a športu SR číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.05.2020 o obnovení školského vyučovania a na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Holumnica, ktorou je Obec Holumnica, bude výchova a vzdelávanie od 01.06.2020 pre MŠ a 1. – 5. ročník ZŠ pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.

Školské vyučovanie sa pre MŠ a dané ročníky začína 01.06.2020 so začiatkom o 7.45 hod. Ostatné postupné ročníky 6. – 9. ročník ZŠ pokračujú v doterajšej dištančnej forme vzdelávania.
 
Zápis
Utorok, 28 Apríl 2020 21:00

 
OZNAM
Utorok, 14 Apríl 2020 19:36
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2020/2021
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR v termíne od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 a to papierovou formou.
Zákonným zástupcom detí, ktoré z hľadiska fyzického veku spĺňajú podmienku účasti na zápise (narodené od 01.09.2013 do 31.08.2014) a deťom, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky budú od 20. apríla 2020 na adresu trvalého pobytu doručené formuláre pre zápis a to:
- žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka

Zároveň v obálke s formulármi bude informácia o spôsobe doručenia vypísaných formulárov do základnej školy.

 
Študijný materiál pre žiakov
Nedeľa, 29 Marec 2020 09:22
Na stránke sme zverejnili "Študijný materiál pre žiakov"
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník
 
ROZHODNUTIE
Nedeľa, 29 Marec 2020 08:11
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto....

CELÉ ROZHODNUTIE (PDF)
 
Oznam
Štvrtok, 12 Marec 2020 22:08
OZNAM Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V uvedenom období ostávajú deti MŠ a žiaci ZŠ doma. Vyučovanie bude prebiehať individuálnou domácou prípravou a samoštúdiom žiakov. Vyučujúci jednotlivých predmetov zadajú úlohy pre domácu prípravu žiakov.

Riadne vyučovanie by malo pokračovať od 30.03.2020.

Pokiaľ dôjde k zmene budú zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a webstránky školy.
 
OZNAM
Streda, 20 November 2019 00:00
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Holumnica
oznamuje, že dňa 22.11.2019 (piatok)
bude žiakom základnej školy
v zmysle
§ 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.
udelené riaditeľské voľno.
z prevádzkových dôvodov.
V uvedený deň bude prerušená prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

Vyučovanie a prevádzka pokračuje riadne
od 25.11.2019.
PaedDr. Beáta Oravcová
riaditeľka ZŠ s MŠ
 
Otvorenie školského roka 2019/2020
Utorok, 27 August 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
oznamuje,

že slávnostné otvorenie
školského roka 2019/2020
sa uskutoční
dňa 02.septembra 2019
so začiatkom o 10.00 hod
pred budovou základnej školy.
Súčasťou slávnostného otvorenia je slávnostná svätá omša,
ktorá začína o 9.00 hod
v tunajšom rímskokatolíckom kostole.
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Štvrtok, 11 Júl 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
"Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie"
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Deň matiek
Utorok, 07 Máj 2019 00:00


 
Zápis do MŠ 2019/2020
Pondelok, 29 Apríl 2019 04:51


 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Štvrtok, 04 Apríl 2019 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
"Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie"
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Zápis do 1. ročníka
Utorok, 26 Marec 2019 05:51
Základná škola s MŠ, Holumnica 121
pozýva
všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční
11. apríla 2019 o 9,00 hod.
v základnej škole
Pre viac info kliknite tu!
Pre viac info kliknite tu!


 
Pozvánka na otvorenú hodinu
Streda, 05 December 2018 17:06
Vážení rodičia,
pozývame Vás na otvorené hodiny, ktoré sa uskutočnia dňa 07.12.2018 na Základnej škole s materskou školou Holumnica so začiatkom o 9.55 hod. v trvaní 45 min.
Máte možnosť nazrieť do vyučovacieho procesu Vašich detí a to vo štvrtom a siedmom ročníku.
Veríme, že si nájdete čas a prídete si zaspomínať na obdobie školského vyučovania a spolu s Vašimi deťmi si zasadnete do školských lavíc.

Tešíme sa na Vašu účasť!
 

 

Copyright © 2020 Základná škola s materskou školou Holumnica. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie