banersmall.png
banersmall.png
 

NÁZOV ŠKOLY:
Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121

SÍDLO:
059 94 Holumnica č. 121

ZRIAĎOVATEĽ:
Obec Holumnica v zastúpení starostkou obce Bc. Janou Turekovou

VEDENIE ŠKOLY:
Riaditeľka školy: PaedDr. Beáta Oravcová

Zástupkyňa pre ZŠ: Ing. Martina Zgrajová

Zástupkyňa pre MŠ: Bc. Anna Fabianová

Výchovný poradca: Mgr. Alena Vavreková

Vedúca školskej jedálne: Otília Svitanová